Zkoušky cisteren pro přepravu nebezpečných věcí dle předpisu RID

Periodické zkoušky, zkoušky těsnosti a funkce a první zkoušky dle předpisu RID. Revize pryžové výstelky. Provádíme u cisteren železničních cisternových vozů nebo nádržkových kontejnerů registrovaných v České republice nebo i v zahraničí (členských států COTIF).

Prohlídky a zkoušky na cisternách cisternových vozů musí provést znalec schválený příslušným orgánem.

více

HEKOM, s.r.o.

Zkoušky cisteren k dopravě bezpečných látek

Prohlídky s tlakovou zkouškou a vnitřní revize se zkouškou těsnosti železničních cisteren pro přepravu bezpečných látek s tlakovým vyprazdňováním podle vyhlášky č. 100/1995 Sb.

více

HEKOM, s.r.o.

Zkoušky vzduchojemů drážních vozidel

Prohlídky s tlakovou zkouškou, resp. vnitřní revize se zkouškou těsnosti a provozní revize vzduchojemů drážních vozidel podle vyhlášky č. 100/1995 Sb.

více

HEKOM, s.r.o.

Zkoušky tlakových nádob

Prohlídky s tlakovou zkouškou, vnitřní revize se zkouškou těsnosti a provozní revize tlakových nádob podle vyhlášky č. 100/1995 Sb. (dráha) nebo vyhlášky 223/1995 Sb. (lodě).

Jedná se o tlakové nádoby stabilní, startovací lahve, lahve stabilních hasicích zařízení na lodích, zásobníky páry akumulačních lokomotiv apod.

více

HEKOM, s.r.o.

Technické prohlídky a zkoušky tlakových zařízení po opravě nebo rekonstrukci

Technické prohlídky a zkoušky se provádějí na určených technických zařízeních podle §6 vyhl.č. 100/1995 Sb. po zásahu do zařízení svařováním nebo po zásahu do zařízení znamenajícím odchylku od technické dokumentace.

HEKOM, s.r.o.

Zkoušky tlakových nádob stabilních (VTZ)

Výchozí revize, provozní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky tlakových nádob stabilních skupiny A i B podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

více

HEKOM, s.r.o.

Zkoušky kotlů

Prohlídky a zkoušky, vnitřní revize se zkouškou těsnosti a provozní revize parních a horkovodních kotlů stabilních, parních generátorů a lokomotivních kotlů podle vyhlášky č. 100/1995 Sb.

Technické prohlídky a zkoušky lodních kotlů podle vyhlášky č. 223/1995 Sb.

více

HEKOM, s.r.o.

Plynová zařízení

Prohlídky a zkoušky a revize plynových zařízení podle vyhlášky č. 100/1995 Sb. nebo zákona č. 174/1968 Sb.

Kontroly plynových zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

více

HEKOM, s.r.o.

Technické prohlídky a zkoušky plynových zařízení před uvedením do provozu

Technické prohlídky a zkoušky plynových zařízení podle §47 zákona o dráhách se provádějí na žádost výrobce zařízení a na jeho náklady u nových nebo rekonstruovaných zařízení.

HEKOM, s.r.o.

Ostatní služby

Odborné prohlídky kotelen, zkoušky obsluhy nízkotlakých kotelen a obsluhy lokomotivních kotlů.

Školení obsluhy tlakových zařízení, semináře revizních techniků.

Tvorba počítačových programů pro evidenci zařízení a zkoušek, osvědčení cisteren a jejich kódování.

HEKOM, s.r.o.